BABY TRAIL OPPIMISPELI -

POLKU HYVINVOIVAAN VAUVAPERHE-ELÄMÄÄN

Pelaa

(Peli ei toimi Internet Explorer selaimella)


Tekninen tuki aaro@cafo.fi

BabyTrail trailer -video:

Katso Yle:n uutisvideo aiheesta:

Perheille

Peli välittää tietoa vauvaperhe-elämästä ja sen avulla vahvistetaan vanhemmuutta, vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä vanhempien keskinäistä kommunikaatiota. Peli kannustaa keskustelemaan, pohtimaan, tekemään harjoitteita ja viemään opittua arkeen.

Ammattilaisille

Peli tarjoaa tietoa nykyperheistä ja siitä, millaisesta tuesta nykyvanhemmat hyötyvät. Se kannustaa huomioimaan perheiden moninaisuutta, arvioimaan omia suhtautumistapoja ja perhekäsityksiä sekä uudistamaan työvälineitä perhepalveluissa.

Päättäjille

Peli tarjoaa tietoa vanhemmaksi tulovaiheesta ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä kannustaa arvioimaan omia suhtautumistapoja, eläytymään nuorten vanhempien elämäntodellisuuteen ja pohtimaan yhteiskunnallisten palvelujen roolia perheiden elämässä.

Tietoa oppimispelistä, perhetutkimustiedosta hyvinvointia perheille, työkaluja ammattilaisille ja tietoa päättäjille:

VauvaPolku – BabyTrail-peli pohjautuu tutkimustietoon. Peli on uudenlainen tapa valmentautua vanhemmuuteen.

Vanhempien peli on suunnattu perheille, jotka odottavat ensimmäistä lastaan, ja vauvaperheen vanhemmille. Sen tavoitteena on palvella erilaisia perhemuotoja ja -tilanteita. Peli uudistaa perheille suunnattua viestintää: tutkimustieto on perheitä kiinnostavassa muodossa ja herättää ajatuksia ja keskustelua.

Peliä pelaamalla pienen lapsen vanhempi saa tietoa vanhemmuudesta ja perhe-elämästä ja pohtii samalla perheen hyvinvointiin ja omaan vanhemmuuteen vaikuttavia tekijöitä ratkaisukeskeisesti ja voimavaralähtöisesti. Näitä teemoja ovat esimerkiksi isyyden vahvistaminen, parisuhteen ylläpitäminen, ristiriitojen ratkaiseminen, sujuva arki sekä hyvää äitiyttä ja isyyttä koskevat odotukset.

Peliä voi pelata yksin, kahdestaan, ryhmässä, ilman ohjaajaa tai ohjatusti esimerkiksi perhevalmennusryhmissä ja perhekahviloissa. Mikäli peliä pelataan ohjatusti, voi ohjaaja tuoda keskusteluun myös ammattilaisen näkemyksen.

Päättäjille suunnattu oppimispeli tarjoaa tietoa vanhemmuuteen siirtymästä, perheiden moninaisuudesta ja vauvaperheiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Peliä pelaamalla päättäjät saavat uutta tutkimustietoa perheestä ja perheiden tukemisesta sekä palveluiden merkityksestä perheille.

Peli kytkeytyi Tieteen työpajaan ”Perheen perustamisen globaalit haasteet ja ratkaisumallit” ja sen vastuullisina johtajina toimivat Anna Rönkä ja Eija Sevon. Tieteen työpajaa rahoitti Suomen Kulttuurirahasto (2016–2018) ja sen yhtenä tavoitteena oli kehittää innovatiivisia tutkimusperustaisia perheiden tukemisen tapoja.

Pelin teemat

Vanhemmuustaipaleella rohkaistaan omannäköiseen vanhemmuuteen ja pohditaan miten omaa hyvinvointia voisi edistää.

Työraitilla kannustetaan tekemään omalle perheelle sopivia valintoja työn- ja lasten hoidon yhteensovittamisessa sekä pohditaan perhe-elämään vaikuttavia taloudellisia seikkoja.

Vauvapuistossa opitaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä herkkyytä tunnistaa ja ymmärtää vauvan tarpeita.

Kumppanuuspolku antaa vinkkejä parisuhteen hoitamiseen lapsiperhearjessa ja kannustaa yhdessä kasvattamiseen ja kasvatusvastuun jakamiseen.

Verkostokujalla kannustetaan vanhemmuuden ilojen ja surujen jakamiseen sekä tuen aj avun hakemiseen.

Koulutus

Tutustu VauvaPolku-BabyTrailkoulutukseen:

TIIMI

BabyTrail kehitetään Tieteen tiedotus ry:n rahoituksella. VauvaPolku-BabyTrail pelin toteuttivat ja sen omistavat yhteisesti Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, Family Support House ja ohjelmointiyritys Caffeine Overdose.

Peli kehittämisessä yhteistyökumppaneina olivat mukana THL, MLL ja Games For Health Finland. Pelin kehittämishanke kytkeytyi Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaan kansainväliseen Perheen perustamisen globaalit haasteet Tieteen työpajaan (TRIAD).

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Anna Rönkä

anna.k.ronka@jyu.fi

040 085 04891

Family Support House Oy

Susanna Sillanpää

susanna.sillanpaa@fasuhouse.com

044 252 7512

Caffeine Overdose Oy

JP Hakoluoto

jp@cafo.fi

044 235 7964