VauvaPolku-tutkimus

Tietoa tutkimuksesta vanhemmille

VauvaPolku-oppimispelin käyttöä ja vaikuttavuutta on tutkittu Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamana 1.10.2017–28.2.2019. VauvaPolku-tutkimus toteutettiin monimenetelmäisenä interventiotutkimuksena, 12:ssa kunnassa eri puolella Suomea. Tutkimuksessa selvitettiin oppimispelin soveltuvuutta perhevalmennukseen sekä pelaamisen hyötyjä asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmista. Tarkoituksena oli mallintaa pelin käyttö tutkimuksessa, testata VauvaPolku-oppimispeliä osana neuvolan perhevalmennusta ja selvittää:

  • Miten ensi kertaa vanhemmaksi tulevat vanhemmat kokevat pelillisen perhevalmennuksen ja mitkä ovat pelin koetut hyödyt vanhemmille?

  • Missä määrin oppimispeli vastaa perheiden tiedon ja tuen tarpeisiin?

  • Miten ammattilaiset arvioivat pelin hyötyjä ja kehittämiskohtia?
  • VauvaPolku-oppimispeliin liittyvistä kokemuksista ja sen käytöstä osana perhevalmennusta on julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön raportti. Pelin vaikuttavuuteen liittyviä tuloksia tullaan julkaisemaan aineistonkeruun päätyttyä.